Створення ОТГ навколо міст обласного значення в Сумській області

Прийняття законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення" [№6466] стало однією із довгоочікуваних подій у сфері впровадження реформи децентралізації, яка має зрушити з місця процес утворення об’єднаних територіальних громад навколо міст обласного значення та дозволить здійснювати це у правовому полі за спрощеною процедурою Прийняття законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення" [№6466] стало однією із довгоочікуваних подій у сфері впровадження реформи децентралізації, яка має зрушити з місця процес утворення об’єднаних територіальних громад навколо міст обласного значення та дозволить здійснювати це у правовому полі за спрощеною процедурою

До цього моменту об’єднання територіальних громад навколо таких міст було повільним.

І таке об’єднання стримувало декілька факторів, у тому числі:

  • політичний [небажання депутатського корпусу та міських голів йти на перевибори через їх невпевненість у власній політичний позиції]
  • географічний [міста обласного значення не входять до складу району, що викликало питання щодо зміни їх меж]
  • фінансовий [необхідність витрачання значних фінансових ресурсів на організацію і проведення виборів у таких громадах]

Наразі спрощеною процедурою приєднання в Сумській області можуть скористатися 7 міст [Суми, Шостка, Глухів, Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни].

У цій статті надано відповіді на актуальні запитання, які виникають у територіальних громад з цієї тематики.

 content добровільне приєднання copy

Хто може приєднатися до територіальної громади міста обласного значення?

Добровільно приєднатися до територіальної громади міста обласного значення має право суміжна сільська, селищна територіальна громада, яка відповідно до перспективного плану формування територій громад області належить до цієї об’єднаної територіальної громади.

Отже, наразі міська територіальна громада, яка межує з містом обласного значення, юридично позбавлена можливості такого приєднання.

Хто має ініціювати приєднання?

Ініціатива добровільного приєднання має виходити саме від сільських та селищних територіальних громад, які мають бажання приєднатися до територіальної громади міста обласного значення. Це, зокрема, можуть бути: сільський, селищний голова; не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної ради; члени сільської, селищної територіальної громади в порядку місцевої ініціативи; органи самоорганізації населення відповідної території сіл, селищ [за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади].

Таким чином, суб’єкти від територіальної громади міста обласного значення формально не можуть бути ініціаторами такого процесу, але вони можуть вживати інших дієвих заходів задля започаткування цієї процедури [наприклад участь у громадських обговореннях, проведення переговорів, здійснення ділового листування з суміжними сільськими, селищними радами щодо узгодження спільних намірів для майбутнього приєднання, визначення його умов тощо].

 content добровільне приєднання copy copy

Скільки громадських обговорень потрібно провести у ході процедури приєднання та як його організувати?

Під час процедури приєднання громадське обговорення проводиться один раз - лише на стадії ініціювання такого приєднання у сільській, селищній територіальній громаді, яка має бажання приєднатися до міста обласного значення. Таке обговорення проводиться протягом 30 днів з дня надходження пропозиції про ініціювання в порядку, визначеному самою сільською ,селищною радою.

Цей строк є максимально допустимим та може бути скорочений відповідно до затвердженого сільською, селищною радою порядку громадського обговорення.

Чи будуть призначатися вибори або довибори депутатів та вибори міського голови внаслідок процедури приєднання?

Ні, проведення будь-яких виборів за результатами такої процедури згідно з чинним законодавством не передбачається.

До проведення чергових місцевих виборів у разі приєднання до територіальних громад міст обласного значення вибори голів об’єднаних територіальних громад не проводяться, а головою об’єднаної територіальної громади вважається міський голова міста обласного значення, до територіальної громади якого відбулося приєднання. Депутатський корпус міської ради продовжує свою роботу у тому самому складі, що й до приєднання.

Як забезпечити представництво та захист інтересів територіальних громад сіл та селищ у міській раді після приєднання, враховуючи відсутність у ній депутатів від цих територій?

Вбачається декілька можливих варіантів вирішення цього питання.

По-перше, законодавством визначено, що сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до територіальної громади міста обласного значення, виконує обов’язки старости відповідно до закону на період повноважень міської ради поточного скликання. Староста за посадою є членом виконавчого комітету та може захищати інтереси жителів села чи селища з цієї позиції. Крім того, міська рада може сформувати старостинські округи у більшій кількості ніж кількість рад, що об’єдналися [наприклад, сформувати їх окремо на території кожного села та селища] і таким чином після виборів збільшити кількість посад старост.

суми 1

По-друге, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до складу виконкому можуть входити особи, які не є ні депутатами, ні працівниками апарату ради і її структурних підрозділів. Таким чином, на етапі приєднання можна попередньо узгодити питання введення до складу виконкому міської ради додаткових членів, які представлятимуть інтереси відповідних сільських населених пунктів.

По-третє, заступник міського голови згідно з вимогами чинного законодавства також не є депутатом, тому за попередньою домовленістю міський голова може внести кандидатуру на цю посаду саме з числа представників сільської, селищної територіальної громади, що приєдналася до територіальної громади міста обласного значення.

Як виконуватимуться бюджети сільських, селищних територіальних громад після приєднання?

Бюджет територіальної громади, що приєдналася до територіальної громади міста обласного значення, виконується окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених частиною четвертою статті 83 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

До завершення періоду окремого виконання бюджету сільської, селищної територіальної громади, що приєдналася до територіальної громади міста обласного значення, функції головного розпорядника, розпорядника бюджетних коштів продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі міського голови, інших керівників бюджетних установ.

Міська рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільською, селищною радою територіальної громади, що приєдналася.

Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджету територіальної громади, що приєдналася, перераховуються до міського бюджету на підставі платіжних доручень за підписом міського голови.

Отже, виняток щодо можливості прийняття "спільного" бюджету на 2018 рік у випадку приєднання сільських, селищних територіальних громад до територіальних громад міст обласного значення не поширюється.

Які будуть умови оплати праці колишніх сільських та селищних голів територіальних громад, які приєднаються до територіальних громад міст обласного значення, у статусі в.о.старост?

За цими особами зберігаються розмір та умови оплати праці, що були їм встановлені як сільському, селищному голові до приєднання.

суми otg

Добровільне приєднання громад до міст обласного значення: методичні рекомендації та зразки документів

Експерти Асоціації міст України та аналітично-правової групи Центрального офісу реформ при Мінрегіоні підготували методичні рекомендації, зразки документів та відповіді на поширені запитання щодо добровільного приєднання територіальних громад до міст обласного значення [ЗАВАНТАЖИТИ].

Нагадаємо, 4 травня Президент України Петро Порошенко підписав Закон щодо добровільного приєднання територіальних громад до міст обласного значення [законопроект №6466].


Чи можна приєднуватися громадам до міст обласного значення, якщо перспективний план ще не затверджений Урядом?

Експерти Центрального офісу реформ при Мінрегіоні роз’яснили, чи можуть громади приймати рішення про добровільне приєднання до міст обласного значення, якщо таке приєднання відповідає схваленому обласною радою проекту перспективного плану формування територій громад області, але цей перспективний план ще не затверджений Кабінетом Міністрів України.

Згідно з Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", міста обласного значення визнаються спроможними об’єднаними територіальними громадами [для випадків, передбачених статтями 8 - 8-3 Закону]. Приєднання громад до міст обласного значення є виключно добровільним та відбувається за рішенням усіх відповідних місцевих рад.

Закон передбачає, що схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади у 5-денний строк подаються обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

За Законом, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення готує відповідний висновок, що затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Варто пам’ятати, що Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" дозволяє місцевим радам приймати рішення з відкладальною умовою: тобто встановлювати пізніший строк введення їх у дію. Такий строк може обумовлюватись настанням певної події.

Таким чином, якщо приєднання відповідає проекту перспективного плану формування територіальних громад області, схваленому відповідною обласною радою і цей перспективний план переданий на затвердження Кабінету Міністрів України без зауважень, ради територіальних громад можуть прийняти рішення про добровільне приєднання із відкладальною умовою. У такому випадку у проекті рішення, яке подається для отримання висновку обласної державної адміністрації, та, відповідно, у текстах самих рішень має бути обов’язково зазначено, що це рішення буде введене у дію тільки після затвердження Урядом відповідних змін до перспективного плану.

У разі затвердження Урядом зазначених змін, рішення рад про добровільне приєднання територіальних громад вводиться у дію не раніше дня, наступного за набранням чинності відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України. Тобто саме з цього дня органи місцевого самоврядування громад, що об’єдналися, можуть розпочинати реорганізацію та реалізовувати інші приписи ч.ч. 2-14 ст. 8 Закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Примірний зразок проекту рішення про добровільне приєднання, який можуть прийняти органи місцевого самоврядування у описаних вище випадках [ЗАВАНТАЖИТИ].