Reformation Project

Концепція створення Центрів безпеки громад у Сумській області

Триваючий в Україні процес децентралізації влади, результатом якого є зміна адміністративно-територіального устрою, укрупнення первинної ланки адміністративно-територіальних одиниць за рахунок створення об’єднаних територіальних громад [ОТГ] розширення повноважень відповідних органів місцевого самоврядування, вимагає створення концептуальних засад діяльності органів місцевого самоврядування ОТГ у сфері забезпечення безпеки і правопорядку.

Докладніше